ကာ္

ကာ္။ (န) – လက္ပန္ပင္။ a kind of tall tree of soft wood

ကာ္။ (န၊၀ိ) – ဖန္ေသာ။ bitter

ကာ္ဖၚ။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – အလြန္ဖန္ေသာ။ very bitter taste

ကာ္ခြိက္။ (ႀကိ) – သုတ္လိုက္သည္။ wipe away

ကာ္အြာ။ (န) – ဒီးဒုတ္လက္ပန္။ large tree yielding soft, perishable wood; Salmalia insignus

ကာ္ယယ္။ (န) – မႈိ႕ (လက္ပံမႈိ႕) wool of Sal. insignus

ကာ္သာင့္။ (န) – လက္ပံကေလး။ a kind of Sal. insignus

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s