ကံင္

ကံင္။ (ႀကိ) – ၀တ္ဆင္သည္။ wear

ကံင္ကြယ့္။ (ႀကိ) – ျမဴးတူးခုန္ေပါက္သည္။ run around in pleasure; hop around

ကံင္ၾကင္။ ကႜံဳကႜင္ (န) – က်ည္းေပါင္းပင္။ medium-sized timber tree

ကံင္ဖါ့။ (န) – ၀ါဖတ္။ dressed cotton

ကံင္ယာ.။ (ႀကိ) – သက္သာသည္။ to get better

ကံင္ယာ.ထာင္။ (ႀကိ) – ျပန္လည္သက္သာသည္။ recover; improve; get better

ကံင္ဏီး၊ ကံင္ယွင့္။ (ႀကိ) – ထမီ၊ လံုခ်ည္၀တ္ဆင္သည္။ wear sarong

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s