ကာင္း

ကာင္း။ (န၊ ၀ိ) – ေကာက္ေကြ႕ေသာ။ crook, curve

ကာင္းကံင္း။ (န၊ ၀ိ) – ေကြ႕ေကာက္ေသာ။ crook

ကာင္းကံင္း၀င္ရာ္။ (န၊ ၀ိ) – ေကြးေကာက္ေသာ။ zig zag

ကာင္းလင္အု္ေသာဟ္။ (ႀကိ) – ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကုိယ္က်ိဳးနည္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။ cause misery to oneself

ကာင္းကုဂ္။ (န၊ ၀ိ) – ညြတ္ကိုင္းေသာ။ bend

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s