ကံု

ကံု။ (ခႜီးဆင္.ဖံု႔) (န) – ေလာက္ေလး။ catapult

ကံုသး။ (န) -ေလာက္စာလံုး။ catapult ball

ကံု။ (အွ္ကံု) (ႀကိ၊ န) – စုေ၀းျခင္း။ gather

ကံုငံု။ (န) – အိမ္ေရွ႕မင္းသား။ Crown Prince

ကံုဖႜီ။ (ကံုဖႜဴ) (န) – ေလးႀကိဳး။ bow string

ကံုသး။ (ခံု.သး) (ႀကိ) – အသက္ေအာင့္ထားသည္။ hold breath

ကံုသးထုက္။ (ႀကိ) – အသက္ငင္သည္။ gasping for air

ကံုတာ္။ (န) – ႏံုးေျမ။ alluvial soil

ကံုၾတာ။ (ကု္ေၾတ၀္) (န)- ၿခံတိုင္။ fence pole

ကံုတု္ပိဲု။ (န) – ေမာင္ရင္ေလာင္းရွင္ေလာင္း။ would-be-novice

ကံုနဲာ။ (န) – ေနာက္လိုက္တပည့္ရဟန္း။ follower of monk; disciples

ကံုပု္ယာန္႔။ (န) – ပဥၥင္းေလာင္း။ would-be-monk

ကံုံဃဲြ။ (န) – အသင္းအပင္း၊ အသိုက္အ၀န္း။ organization; community

ကံုလၜ။ (န) – အေလ့ေပါက္ကိုင္းပင္။ reed

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s