ကံုး

ကံုး။ (ႀကိ) – ႀကံစည္သည္။ plan

ကံုးဆိုင္။ (ႀကိ) – ၀ိုင္း၀န္းႀကံစည္သည္။ plan together; collaborate

ကံုးခႜါင္။ (ႀကိ) – စဥ္းစားၿပီးေျပာသည္။ speak with consideration

ကံုးထင္းဖၚလင္။ (ႀကိ) – စီမံကိန္းခ်သည္။ make plan

ကံုးမာသီ့။ (ႀကိ) – ေသေၾကာင္းႀကံသည္။ plot to kill

ကံုးလင္ေဃွာတ္။ (ႀကိ) – ညွိႏိုင္းသည္။ negotiate

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s