ေက၀္

ေက၀္။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – ကိုက္ခဲေသာ။ ache; pain

ေက၀္။ (ႀကိ) – ေရးျခစ္သည္။ write

ေက၀္။ (ႀကိ) – ကေလာ္သည္။ lever open

ေက၀္ထင္း။ (ႀကိ) – ကေလာ္ထုတ္သည္။ lever out

ေက၀္လိက္။ (ႀကိ) – စာေရးသည္။ write letter

ေက၀္ေကာ၀္။ (ႀကိ) – ကန္႔လန္႔ျဖစ္ေနသည္။ lin across

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s