ေကာ၀္

ေကာ၀္။ (ႀကိ) – ေခၚသည္။ call

ေကာ၀္။ (န) – ကြ်န္း၊ ေရလယ္ကြ်န္း။ island; forest; jungle

ေကာ၀္ကံင္း။ (ႀကိ) – စု႐ံုးရန္ေခၚသည္။ gather

ေကာ၀္ကံု။ (ႀကိ) – စုေ၀းရန္ေခၚသည္။ gather

ေကာ၀္အု္မိင္။ (ႀကိ) – အမည္ေခၚသည္။ call (his/her) name

ေကာ၀္စို၀္၊ (ႀကိ) – လွမ္းေခၚသည္။ call from a distance; call from afar

ေကာ၀္ထင္း။ (ႀကိ) – ေခၚတင္သည္။ call to come up

ေကာ၀္ဒွ္။ (ႀကိ) – ကြ်န္းေပၚတြန္းသည္။ appearance of island

ေကာ၀္ၾကင္။ (န) – ကမၻာ၊ စၾကာ၀ဠာ။ universe

ေကာ၀္ေခါဟ္ထာ္။ (န) – ကြ်န္းထိပ္။ tip of island

ေကာ၀္ကံင္းေမ၀္ဖႜံင္။ (န) – ေတားဒူးရင္း။ wild durian

ေကာ၀္ပိုင္။ (ႀကိ) – ေၾကြးေၾကာ္သည္။ shout loudly (group – in celebration)

ေကာ၀္မယ္။ (န) – ႏြားကေလး။ calf

ေကာ၀္ေမ၀္.။ (န) – ကြ်န္းၿမီး။ island tail

ေကာ၀္လင္စူ။ (န) – ကြ်န္းဆြယ္။ peninsula

ေကာ၀္ယွာ။ (ႀကိ) – ဟစ္ေအာ္သည္။ shout

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s