ကိင္း

ကိင္းခိြက္၊ ကိင္းေထံ။ (ႀကိ) – လက္ေခ်ာင္းႏွင့္ဆိတ္ျဖတ္သည္။ break with fingers

ကိင္းေ႓ႜ၀္၊ (ႀကိ) – လက္ေခ်ာင္းႏွင့္ေခ်ပစ္သည္။ crush with fingers

ကိင္းဖီ.။ (ႀကိ) – ကုတ္ဖဲ့သည္။ pinch

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s