ကိုင္

ကိုင္။ (ႀကိ) – လံုးသည္။ to pillet

ကိုင္ခႜီးသး။ (ႀကိ) – ေလာက္စာလံုးသည္။ make pillet

ကိုင္ေခါဟ္လံင္းသာ။ (န၊ ၀ိ) – လံုးေထြးသည္။ (သာ) solidified

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s