ကဲု

ကဲု။ လါင္း။ (န) – လည္း။ cart

ကုဲ။ (န) – ေရနက္ေသာ၀င္း။ deep compond

ကုဲစကၠရတ္။ (ကုဲစၾကၱ) (န) – ဖုတ္သြင္းရထား။ (စက္ရထား) eagine cart

ကုဲ႐ုက္။ (န) – စက္သီး။ pulley

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s