က်း

က်း။ (ႀကိ)  –  လွည့္သည္။  turn from side to site

က်းထာင္။ (ႀကိ)  –  ေနာက္တဘက္ျပန္လွည့္သည္။  turn back (to original position)

က်းဍိဳ၀္ခႜံဳ႕။ (ႀကိ)  –  လွန္လိုက္သည္။  turn over; turn the back

က်းလာ.ခ၀့္လာ.ခ၀့္။ (ႀကိ)  –  ဟိုဘက္သည္ဘက္လွည့္ေပးသည္။ turn from one site to another

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s