က်င္

က်င္။ (န)  –  လယ္တဲ။  hut; booth

က်င္ေက်ာဟ္သး။ က်င္သး (န)  – ေခ်းသီး။  Semicarpus ancardium

က်င္သိုင့္။(န၊၀ိ)  – မဲနက္ေသာ။  jet-black

က်င္က်ဳင္း။(န)  – ကံ့ပိုးက်ိဳင္းေကာင္။  rhinoceros beetle

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s