က်ဳင္း

က်ဳင္း။ (န၊၀ိ)  –  ပ်င္းရိေသာ။ lazy

က်ဳင္းက္ုထူ႔။ (န၊၀ိ)  –  ပ်င္းရိထံုထိုင္းေသာ။ lazy and lethargic

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s