က်ံဳ

က်ံဳ။ (န)  –  ၀ပင္။  elephant foot yam

က်ံဳ။ (န)  –  အဖ်ား႐ွဴးေသာ၊ အဖ်ားခြ်န္ေသာ။  taper off

က်ံဳမိင္။ (န)  –  ေတာ၀ပင္။  whild elephant foot yam

က်ံဳဍံဳ။ (န)  –  စားရန္စိုက္ထားေသာ၀ပင္။  cultivated elephant foot yam

က်ံဳႏံု။ (န၊၀ိ)  –  ၀ိုက္ေသာ၊ အဖ်ား႐ွဴးေသာ။  taper off

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s