ေက်ာဟ္

ေက်ာဟ္။ (၀းေက်ာဟ္) (န၊၀ိ)   –  ေဆြးေျမ့ေသာ။  decay (decay bamboo)

ေက်ာဟ္။ (အု္ေက်ာဟ္) (န၊၀ိ)   –  အေလာင္းေကာင္။  corpse

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s