က်ိုင္

က်ိဳင္က်၀္.။ စာသိုင့္က်ိဳင္က်၀္ (ႀကိ)  –  ခံစားရသည္။  suffer

က်ိဳင္က်ိဳင္။ (ႀကိ၊၀ိ)  –  အတူတကြ။  together

က်ိဳင္ထင္းက်၀္ထင္း။ (ႀကိ)  –  တန္ဆာဆင္သည္။  decorate

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s