ကၞာင့္

ကၞာင့္။ (န)  – တံတိုင္း။  wall

ကၞာင့္ဍံဳ။ (န)   – ၿမိဳ႕႐ိုး၊ ၿမိဳ႕တံတိုင္း။  city wall

ကၞာင့္။ (ကု္ဆင့္ကၞာင့္) (န)  –  ဆင္ထူး။  elephant fetters

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s