ကႜဳ္

ကႜဳ္။ (န)  –  ကူးျဖတ္သည္။  cross (river)

ကႜဳ္ကႜဳ္။ (ႀကိ၊၀ိ)  – မၾကာမၾကာ။  often

ကႜဳ္ခႜင့္။ (ႀကိ)  –  သေဘာေပါက္နားလည္သည္။  aware; understand

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s