ကႜာ

ကႜာ၊ (န)  –   က်ီးကန္း။ crow; raven

ကႜာကႜာင္း။ (ႀကိ)  –   ေပၚလြင္ထင္႐ွားေသာ။  clear; prominent

ကႜာအူး။ (န)   –   ခေပါင္း။  nux-vomica

ကႜာထီ့လး။ (န)   –   က်ီးအာပင္။  Trichosanthes palmata

ကႜာထိက္႓ါ။ (န)  – ဗ်ိဳင္းေအာက္။  indian pond heron

ကႜာအူးထီ့။ (န)  – ခေပါင္းေရၾကည္။  nux-vomica liquid

ကႜာလာ့။ (န)  – က်ားသစ္တစ္မ်ိဳး။  wild cat

ကႜာသဲု႔။ (န)  – က်ီးသိုက္။  crow nest

ကႜာလင္ထး။ (ႀကိ)  –  ဖံုးဖိထားသည္။  cover upon

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s