ကႜာင္

ကႜာင္။ (ႀကိ)  – ထက္ေအာင္ေသြးသည္။  sharpen

ကႜာင္။ (န)  – ဆီ။ အဆီ။  oil

ကႜာင္စူ။ (ႀကိ)  –  ခြ်န္ထက္ေအာင္ေသြးသည္။  sharpen of sharp tip

ကႜာင္တာ္။ (န)  –  ေရနံ။  petroleum

ကႜာင္တာ္ေသာဟ္။ (န)  –  ေရနံဆီ။  kerosene

ကႜာင္တာ္စင္ထီ့။ (န)  –   ဓါတ္ဆီ။  gasoline

ကႜာင္တာ္ေအွ္။ (န)  –   ကတၱရာေစး။  tar; coal tar

ကႜာင္မာ။ (ႀကိ)  –   က်ီစားသည္။  tease

ကႜာမာအု္သာ။ (ႀကိ)  –   ဟန္ေဆာင္သည္။  pretend

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s