ကႜံင္း

ကႜံင္း။ (န)   – ေသနတ္။  gun

ကံႜင္းအြာမူး။ (န)   – နဘူးႏြယ္။  rifling

ကႜံင္းေထံ။ (ႀကိ)  –  ျဖတ္ပိုင္းသည္။  cut into pieces

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s