ေကႜာ၀္

ေကႜာ၀္။ (န)  –  ကိုင္းၿခံ၊ ယာ။  cultivation on land formed by the process of silting

ေကႜာ၀္ခိြက္။ (ႀကိ)   –   ခြါပစ္သည္။  peel off

ေကႜာ၀္လင္သိင္းဖၚ။ (ႀကိ)  –  သစ္အခြံခြါသည္။  peel off bark of tree

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s