ကိႜဳင္

ကိႜဳင္လင္သာ။ (ႀကိ)  – ကိုယ္ရည္ေသြးသည္။  to praise oneself

ကႜိဳင္လင္ယး။ (ႀကိ)  –  ငါးေလွာင္သည္။  shut up fish in an enclosure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s