ပိုးအိစံ – သမုဒယ၀ါဆိုမိုးနဲ႔ျပန္ခဲ့ပါ

၁။ ၀ါဆိုမိုးနဲ႔ျပန္ခဲ့ပါ ၂။ ပန္းေကာက္ခရီး၃။ သံစဥ္အလွပန္းမ်ိဳးတစ္ရာ၄။ အၾကင္နာသခင္၅။ ကိုသာေက်ာ္ရဲ႕ခ်စ္ပံုျပင္၆။ အခ်စ္ဦးသို႔လြမ္းေတးသီ၇။ လြမ္းေနဆဲပါစိုင္းရယ္၈။ အလြမ္းမိုးရာသီ၉။ စံပယ္ပံုျပင္၁၀။ ၀ါဆိုမိုးနဲ႔ျပန္ခဲ့ပါ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s