ပိုးအိစံ – ေရဒီယို 99

This slideshow requires JavaScript.

၁။ ပန္းကမၻာေမ်ာ္စင္ ၂။ ဘယ္ေတာ့မွေမာင့္ကိုမမုန္း၃။ ေရႊရင္တံခါး၄။ ခ်စ္သူ႐ွိတယ္ငရဲႀကီးလိမ့္မယ္၅။ သူငယ္ခ်င္းလိုခ်စ္ၾကတာေပါ့၆။ အျမင္အတိုင္း၇။ စံပယ္ပြင့္ၿပီေမာင္၈။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s