ပိုးအိစံ – သံေယာဇဥ္ကုန္တဲ့စကား

၁။ ဘယ္ပန္းခ်ီေရးလို႔မမီ ၂။ ႏွလံုးလမ္းေၾကာင္းမွာကြ်န္းခံေနတယ္၃။ ဖြင့္ေျပာလိုက္ပါ၄။ သံေယာဇဥ္ကုန္တဲ့စကားေတာ့မဆိုနဲ႔၅။ အလြမ္းမ်က္ရည္၆။ တြဲကတဲ့ညေလးတစ္ည၇။ အခ်စ္ကိုဦးစားေပးခဲ့သူ၈။ အခ်စ္ဆိုတာလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္တစ္ခုပါ၉။ လွပေသာေန႔ရက္မ်ား၁၀။ ဘုရားေပးတဲ့လက္ေဆာင္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s