ေဇယ်ာႏိုင္ – ၀ါဆိုမိုးနဲ႔ေစာင့္ေနမယ္

၁။ ၀ါဆိုမိုးနဲ႔ေစာင့္ေနမယ္ ၂။ မန္းၿမိဳ႕ကမႏၱလာသူ၃။ အခ်စ္နဲ႔စ အလြမ္းနဲ႔ဆံုး၄။ ပန္းခေရပြင့္တိုင္းလြမ္း၅။ မင္းတစ္ေယာက္သာေမာင့္အခ်စ္၆။ ဗ်တၱလိုပန္းဆက္ဆဲ၇။ ေႏြဦးနဲ႔အတူ၈။ အျပည့္မယူရဲ႕ဘူး၉။ ခ်ယ္ရီပြင့္ခ်ိန္၁၀။ အေမ့ ေၾကးစည္သံ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s