{ခု္}

ခု္အု္ထင္း။ (ႀကိ) – ေလတက္သည္။ belch
ခု္ဍဳဂ္။ (ႀကိ) – ေခါင္းေခါက္သည္။ knock on head (with the knukle of the head)
ခ္ုရိက္။ (န) – ပုရစ္။ cricket
ခု္ရိက္ဏး။ (ခု္ရိက္သြး) (န) – ေခြးပုရစ္။ cricket
ခု္ယူ.ခု္ယာ.။ (ခု္၀ီ့ခု္ယာ.) (န) – ပဲလင္းေျမြ။ snake gourd
ခု္ဍာ။ (ႀကိ) – ကပ္ထားသည္။ stick
ခု္ဍံဳက်ာ္။ (န) – ငါးရံ႕ပဒူ။ snakehead fish
ခ္ုဍံဳမိက္။ (ယင္ဆာင္း) (န) – ခရမ္းခ်ဥ္။ tomato
ခ္ု၀င္။ (န) – စက္၀ိုင္း။ circle
ခ္ုႏြယ့္။ (န) – ႏွဲ။ oboe

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s