အေရာက္လွမ္းခဲ့ေနာ္ ေရႊယင္ေမွ်ာ္ ဖူးေမွ်ာ္ၾကစို႔တူေပ်ာ္ေပ်ာ္

၁။ ေရႊယင္ေမွ်ာ္ ဘုရား႐ွိခိုး – စိုးစႏၵာထြန္း၊ ေက်ာ္လင္း၊ ဦးစိန္၀င္းေက်ာ္ ၂။ တန္ခိုး႐ွိန္ေမာ္ေ ရႊယင္ေမွ်ာ္ – စိုးစႏၵာထြန္း၃။ ေမတၱာသံေ၀ – စိုးဇာနည္ထြန္း၄။ အႏိႈင္းမဲ့ဂုဏ္ေတာ္ ေရႊယင္ေမွ်ာ္ – စိုးစႏၵာထြန္း၅။ အဓိဌာန္ျပဳစို႔ေနာ္ ေရႊယင္ေမွ်ာ္ – ဖိုးေသာၾကာ – စိုးစႏၵာထြန္း
၆။ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး – စိုးစႏၵာထြန္း၇။ ထြန္းေတာက္ခဲ့သာသနာ – စိုးစႏၵာထြန္း၈။ သီရိေဂဟာ – စိုးဇာနည္ထြန္း၉။ အေရာက္လွမ္းခဲ့ ေရႊယင္ေမွ်ာ္ – ဗညားဟန္၁၀။ ေရႊယင္ေမွ်ာ္ အလြမ္း – ဗညားဟန္၊ စိုးစႏၵာထြန္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s