မိဘေမတၱာေဖာ္က်ဴးေသာ တရားေတာ္မ်ား

သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဉာဏိႆရ – မိဘမ်ားကသားသမီးအေပၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (၅) ခ်က္
မိဘမ်ားကသားသမီးအေပၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (၅) ခ်က္ (A) မိဘမ်ားကသားသမီးအေပၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (၅) ခ်က္ (B)
ျဖဴးဆရာေတာ္ အရွင္နရပတိ – မိဘေက်းဇူးအသက္ေပးဆပ္သူ ၊ အေမ့ေက်းဇူးမေက်ငါမေသဘူး (၁+၂)
မိဘေက်းဇူးအသက္ေပးဆပ္သူ (A)မိဘေက်းဇူးအသက္ေပးဆပ္သူ (B)
အေမ့ေက်းဇူးမေက်ငါမေသဘူး (၁-A)အေမ့ေက်းဇူးမေက်ငါမေသဘူး (၁-B)အေမ့ေက်းဇူးမေက်ငါမေသဘူး (၂-A)အေမ့ေက်းဇူးမေက်ငါမေသဘူး (၂-B)
ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ – မိဘဂုဏ္ရည္ သားမွာတည္ ၊ တရားနာ၍ ငိုရသည္ (ရွင္သာရိပုတၱရာ၏မိခင္ေက်းဇူးဆပ္နည္း)
မိဘဂုဏ္ရည္ သားမွာတည္ (A)မိဘဂုဏ္ရည္ သားမွာတည္ (B)
တရားနာ၍ ငိုရသည္ (A)တရားနာ၍ ငိုရသည္ (B)တရားနာ၍ ငိုရသည္ (C)တရားနာ၍ ငိုရသည္ (D)
ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ – မိဘေက်းဇူးဆပ္၊ မိဘေက်းဇူးတရားေတာ္
မိဘေက်းဇူးဆပ္ (A)
မိဘေက်းဇူးဆပ္ (B)မိဘေက်းဇူးတရားေတာ္ (A)မိဘေက်းဇူးတရားေတာ္ (B)မိဘေက်းဇူးတရားေတာ္ (C)မိဘေက်းဇူးတရားေတာ္ (D)ေရႊမင္း၀ံဆရာေတာ္ – မာတာပီတမဂၤလာတရား
မာတာပီတမဂၤလာတရား (A)မာတာပီတမဂၤလာတရား (B)အရွင္ကုသလ – နႏၵိယေမ်ာက္မင္းဇာတ္
နႏၵိယေမ်ာက္မင္းဇာတ္ (A)နႏၵိယေမ်ာက္မင္းဇာတ္ (B)ျမစႀကၤာဆရာေတာ္ ဦးလကၡဏ – ကိသာေဂါတမီ (၁+၂)
ကိသာေဂါတမီ (A)ကိသာေဂါတမီ (B)ကိသာေဂါတမီ (C)ကိသာေဂါတမီ (D)ပဲခူးဆရာေတာ္ ဦးေတေဇာသာရ – သီတာေရလား ဆန္ေရလား (၁+၂)၊ မိဘထံမွအေၾကြးအရင္ေပးဖို႔စဥ္းစားပါ
သီတာေရလား ဆန္ေရလား (A)သီတာေရလား ဆန္ေရလား (B)သီတာေရလား ဆန္ေရလား (C)သီတာေရလား ဆန္ေရလား (D)မိဘထံမွအေၾကြးအရင္ေပးဖို႔စဥ္းစားပါ (A)မိဘထံမွအေၾကြးအရင္ေပးဖို႔စဥ္းစားပါ (B) မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န – မိဘေက်းဇူးအထူးသိတတ္သာေကာင္းသမီးျမတ္ မိဘေက်းဇူးအထူးသိတတ္သာေကာင္းသမီးျမတ္ (A)မိဘေက်းဇူးအထူးသိတတ္သာေကာင္းသမီးျမတ္ (B)ေမတၱာေအးဆရာေတာ္ ဥဳးသုဇာတ – မိဘေမတၱာသားလိမၼာ၊ အေမမ်ားအတြက္တရားတစ္ပုဒ္
မိဘေမတၱာသားလိမၼာ (A)မိဘေမတၱာသားလိမၼာ (B)အေမမ်ားအတြက္တရားတစ္ပုဒ္ (A)အေမမ်ားအတြက္တရားတစ္ပုဒ္ (B)အေမမ်ားအတြက္တရားတစ္ပုဒ္ (C) တြံေတးဆရာေတာ္ အရွင္ဣႏၵက – မိဘေက်းဇူးဆပ္ၿပီးၿပီလား
မိဘေက်းဇူးဆပ္ၿပီးၿပီလား (A)မိဘေက်းဇူးဆပ္ၿပီးၿပီလား (B)

က်န္ရွိေနေသးေသာတရားေတာ္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ပါဦးမည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s